22 października 2018   
  

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Categories: | Author: Ewa Bartczak | Posted: 2015-09-24 | Views: 354

Międzynarodowa Konferencja

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka to podstawowe zadania, przed którymi stoją rodzice, opiekunowie i nauczyciele. Dlatego też najważniejszym wyzwaniem  we współczesnym świecie, w dobie  wszechobecnego Internetu,  jest  podjecie  wszelkich  działań  zmierzających do uświadamiania i  eliminowania zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających w sieci.

 

 

W dniach 22-23 września 2015 r.  w Warszawie odbyła  się IX Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie". Organizatorem konferencji jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) i Fundacja Dzieci Niczyje (FDN), oraz niemieckie konsorcjum realizujące projekt klicksafe. Konferencja organizowana jest w ramach programu Komisji Europejskiej Connecting Europe Facility. Współorganizatorem konferencji jest Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Patronatem honorowym konferencję objęli p. Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej, prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, p. Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji, p. Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka oraz p. Magdalena Gaj prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Jak co roku, konferencja poświęcona była szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie. Adresatami wydarzenia byli przedstawiciele sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostały między innymi wyniki najnowszych badań poświęconych bezpieczeństwu online, wyzwania w zakresie bezpieczeństwa internetowego a także nowe pomysły w zakresie zastosowania nowych mediów i nowych technologii w procesie edukacji dzieci i młodzieży.
W sytuacji, kiedy Internet zdominował komunikację i dostęp do informacji, trudno wyznaczyć jednoznaczne kryteria pozwalające na odróżnienie „normalnego” od „patologicznego” korzystania z sieci i komputera. Miarą nie może być jedynie czas spędzany w Internecie, bo większe znaczenie ma jego jakość – to, na co dziecko przeznacza ten czas. Jednak właśnie długie godziny spędzone przed komputerem mogą być pierwszym sygnałem alarmowym, skłaniającym rodziców do zwrócenia uwagi na dziecko.
Otwarcie na innowacje i dzielenie się wiedzą, polegające na aktywnym uczestnictwie rodziców, uczniów i nauczycieli są jednymi z najważniejszych cech nowoczesnej szkoły. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu, trzeba śledzić wyniki badań i analizy zagranicznych instytucji edukacyjnych. Dotyczą one skuteczności wykorzystywania poszczególnych narzędzi, opisują nowe trendy, a także zawierają ciekawe doświadczenia osób z szeroko pojętego środowiska edukacyjnego, od których można się wiele nauczyć.
Szkołę Podstawową nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowała na konferencji nauczycielka  Ewa Bartczak.

 

Zdjęcia z konferfencji - zobacz

 

 Return
  Szukaj   

 

______________________

 

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

Godziny do dyspozycji
rodziców


 ______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

______________________

 

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

Godziny do dyspozycji
rodziców


 ______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________