21 czerwca 2021   
 Szkoła promująca zdrowie
................................................................................................................................................................................

 Hasło : „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Cel główny: 
Uświadomienie prawidłowych zachowań w zakresie odżywiania wśród uczniów.
Zwiększenie udziału uczniów w różnych formach aktywności fizycznej w szkole i poza nią.
Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo.
 
 Cele szczegółowe: 
• Zachęcenie uczniów do większego zaangażowania w szkolne zajęcia sportowe.
• Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
• Zapoznanie uczniów z  zasadami bezpieczeństwa.
• Propagowanie działań umożliwiających udzielanie pierwszej pomocy.
 
  Czytaj więcej...

    


 Drugie śniadania dla dzieci szkolnych odgrywają bardzo ważną rolę.    Czytaj więcej...


 W naszej szkole gościliśmy specjalistę ds. żywienia panią Karolinę Białek, która w ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie przeprowadziła dla nas spotkanie na temat zdrowego stylu życia i  zdrowego odżywiania.    Czytaj więcej...


  O tym, że śniadanie daje moc, a zdrowe żywienie jest bardzo ważne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dzieci i młodzieży, wiedzą również uczniowie naszej szkoły. W szkole dziecko spędza znaczną część dnia, drugie śniadanie odgrywa więc niezwykle ważną rolę. 

 
  Czytaj więcej...

 Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2018/2019 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I - III szkół podstawowych. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych, związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. 

 
  Czytaj więcej...

 Nasza szkoła postanowiła przyłączyć się do akcji MukoPrzyjaciel, organizowanej przez fundację Oddech Życia. Organizacja działa na rzecz edukacji pacjentów z mukowiscydozą.  Mukowiscydoza to genetyczna choroba. Nie można się nią zarazić czy nabyć od innej osoby. W Polsce szacuje się, że z mukowiscydozą żyje około 2 tysięcy chorych, z czego dużą część stanowią dzieci i młodzież szkolna.   Czytaj więcej...


 Corocznie od 2000 roku w 2. czwartek października przypada Światowy Dzień Wzroku.   Czytaj więcej...


 W ostatnią niedzielę września od 2000 roku z inicjatywy Światowej Federacji Serca 

(WHF) obchodzony jest Światowy Dzień Serca.
  Czytaj więcej...

 Hasło : „Dbam o wzrok przez cały rok”   Czytaj więcej...


Strona 2 z 8First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  7  8  Next   Ostatni   
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________