17 stycznia 2021   
 Szkoła promująca zdrowie
................................................................................................................................................................................

Plan działań na rok szkolny 2016/2017

Categories: | Author: Krystyna Fischer-Bąk | Posted: 2016-10-24 | Views: 356

 Hasło-„ Ładny uśmiech mamy, bo o zęby dbamy”

1. Cel główny-  Zapobieganie próchnicy zębów.
 
2. Cele szczegółowe; 
• dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu higieny jamy ustnej i uzębienia,
• kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
• wdrażanie uczniów do stosowania w życiu codziennym zasad postępowania, które pozwalają zachować dobre zdrowie i piękny, zdrowy uśmiech,
• zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na problemy związane z profilaktyką stomatologiczną.
 
3. Kryterium sukcesu;
• dzieci znają zagrożenia płynące z nieprzestrzegania zasad higieny jamy ustnej,
• wzrośnie poziom higieny jamy ustnej na co dzień,
• co najmniej 90% uczniów będzie przestrzegać zasad dbania o zęby.
 
4. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel- sprawdzenie stopnia realizacji założonych celów i działań profilaktycznych pozyskiwane będzie poprzez;
• wywiady,
• ankiety,
• analizy list obecności na zajęciach,
• analizy list uczestników konkursów,
• analizy dokumentacji (dzienniki, karty wycieczek i in.),
•  ocenę zachowań uczniów w szkole – obserwacje
 


 Return
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________