27 stycznia 2021   
 Szkoła promująca zdrowie
................................................................................................................................................................................

Rok szkolny 2015/2016

Categories: | Author: Krystyna Fischer-Bąk | Posted: 2015-10-07 | Views: 222

 

Cel I : Utrwalamy prawidłowe nawyki zdrowotne.

 

 

Działania – formy realizacji

 

Termin realizacji

 

1.

Sprzedaż w sklepiku szkolnym wyłącznie zdrowej żywności, polecanej w codziennym żywieniu dzieci i młodzieży.

 

cały  rok szkolny

2.

Międzyszkolny konkurs kulinarny „Jem smacznie, zdrowo, kolorowo”.

8 kwietnia 2016r.

3.

Fluoryzacja w klasach I-III

cały  rok szkolny

4.

„Chrońmy dziecięce uśmiechy” – akcja profilaktyki stomatologicznej w kl.I-III

cały  rok szkolny

5.

Kontynuowanie akcji „Owoce w szkole”

cały  rok szkolny

 

Kontynuowanie akcji „Mleko w szkole”

cały  rok szkolny

6.

Wspólne spożywanie II śniadania w kl. I-III

 

cały  rok szkolny

7.

Realizacja programu prozdrowotnego dla klas V-VI: „Trzymaj formę”

 

cały  rok szkolny

8.

Spotkania kl.I-III z pielęgniarką szkolną i pogadanka na temat higieny osobistej.

 

marzec/kwiecień 2016r.

9.

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

 

cały  rok szkolny

10.

Organizowanie rajdów pieszych.

 

cały  rok szkolny

11.

Realizacja programu antynikotynowego;

-„Nie pal przy mnie, proszę” – kl.III

 

cały  rok szkolny

 

 

12.

" Dzień czerwonego jabłuszka"

 

kwiecień 2016r.

 

13.

"Sałatowy dzień w szkole"

kwiecień 2016r.

 

 

 

Cel II : Uświadomienie zagrożeń płynących z agresji  i przemocy, oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa szkole.

 

L.p.

 

Działania – formy realizacji

 

Termin realizacji

1.

Realizacja programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”  w klasach I

 

wrzesien/październik 2015r.

2.

Zajęcia profilaktyczne z uczniami kl. IV-VI  nt. „Umiejętność zgodnego współżycia w społeczności szkolnej”

w ciągu roku szkolnego

3.

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

luty 2016r.

 

4.

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

- etap szkolny

- etap międzyszkolny

 

marzec/kwiecień 2016r.

5.

"Dopalacze kradną życie"- konkurs na plakat i najlepsze hasło promujące życie bez uzależnień.

kwiecień/maj 2016r.

6.

Udział w ogólnopolskiej akcji "Moje bezpieczne wakacje"- konkurs plastyczny, tematyczne zajęcia z wychowawcami.

 

 

czerwiec

 

 Return
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________