27 stycznia 2021   
 Szkoła promująca zdrowie
................................................................................................................................................................................

Plan działań Szkoły Promującej Zdrowie

Categories: | Author: Krystyna Fischer-Bąk | Posted: 2014-10-27 | Views: 309

 Zadania wyznaczone w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. w roku szkolnym 2014/2015

 Promowanie zdrowego stylu życia w wymiarze psychicznym, fizycznym i społecznym.

 
1. Prowadzenie lekcji o tematyce zdrowotnej.
2. Realizowanie zagadnień wynikających z programu „Chroń dziecięce uśmiechy”
3. Spotkania z pielęgniarką (prawidłowe odżywianie, fluoryzacja zębów, pogadanki na temat                  
        wad  postawy, higieny osobistej)
4. Akcja „Owoce w szkole’’.
5. „Śniadaniowa klasa” – wspólne przygotowywanie klasowego śniadania.
6. Szkolny Tydzień Profilaktyki -Międzyszkolny Konkurs Kulinarny, Dzień Życzliwości   Pozdrowień – drzewo             życzliwości.
7. „Cała szkoła tańczy”.
8. Sportowe zajęcia pozalekcyjne
9. Wycieczki, spacery, rajdy
10. Dzień Bezpiecznego Internetu.
11. Współpraca z pedagogiem szkolnym: zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z   urzeniami zachowan
12. Rozwijanie zainteresowań uczniów – koła zainteresowań.
 


Return
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________