24 listopada 2020   
 Konkursy

Nagrodzeni w projekcie BLIŻEJ DOMU- edukacja regionalna w południowo- wschodniej Wielkopolsce

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2018-11-19 | Views: 155

 

19 listopada w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbyło się uroczyste podsumowanie zadania publicznego ,,Bliżej domu- drogi do niepodległości. Edukacja regionalna w południowo- wschodniej Wielkopolsce”.

 

 

 W roku 2018 realizowano kolejną  edycję projektu ,,Bliżej domu”, którego głównym celem jest popularyzowanie regionu wśród dzieci i młodzieży. Organizatorami zadania są: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych w Kaliszu i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wszystkie działania były finansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Uczestników uroczystości powitała Dorota Kinal- Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego z Poznania. Dorota Kinal wyraziła swój podziw wobec nauczycieli i uczniów z wielkopolskich szkół, którzy wzięli udział w licznych projektach i konkursach. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Ostrowa Wielkopolskiego. W Konkursie Wiedzy o Regionie ,,Wielkopolan drogi do niepodległości” dla klas IV-VI  drugie miejsce zajęła Gabriela Krakowska. W konkursie historycznym dla klas VII- VIII ,,Powstała dumna i niepodległa” nagrody zdobyły: Katarzyna Durajczyk, Martyna Mańka, Julia Maras. Dziewczęta do konkursów przygotowała Marzena Czapracka- nauczyciel historii. Nauczycielka języka polskiego- Grażyna Krolek otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszy scenariusz lekcji o tematyce regionalnej. Autorka napisała pracę ,,Wiersz Tadeusza Różewicza ,,Oblicze ojczyzny” inspiracją do rozważań na temat znaczenia małej ojczyzny w życiu człowieka”. Scenariusz został opublikowany w pokonkursowej publikacji ,,Bliżej domu- południowa Wielkopolska w drodze do niepodległości”. Dodatkową nagrodą dla wszystkich laureatów i opiekunów była wycieczka po regionie, która odbyła się 7 listopada.  

W słowie wstępnym do zbioru nagrodzonych scenariuszy Marzena Wodzińska- Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego napisała: ,,Od poznania swojej miejscowości, okolicy, regionu rozpoczyna się fascynacja przeszłością i kulturą narodu oraz rozwijanie zainteresowania tradycją i dziejami ojczystymi”. Słowa te trafnie oddają sens zrealizowanego projektu, podczas którego uczestnicy poszerzali swoją wiedzę na temat Wielkopolski. Podjęte zadania łączyły się również z obchodami 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

 autor: Grażyna Krolek

 Galeria - zobacz Return
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________