28 września 2022   
 Konkursy

Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Wolność kocham i rozumiem”

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2019-11-12 | Views: 212

 

Uczennica Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Józefa Bema Kinga Kaczmarek otrzymała wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Wolność kocham i rozumiem” .

 

 

  Uczennica otrzymała wyróżnienie za tekst ,,Poemat o moim kraju”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Józefa Hallera w Gdańsku. Celem wydarzenia jest : wspieranie zainteresowań literackich młodzieży, budowanie świadomości historycznej, rozwijanie kreatywności młodych ludzi, rozwijanie mowy ojczystej i docenienie utalentowanej młodzieży. Każdy uczestnik mógł przesłać pracę w formie wiersza, opowiadania lub wspomnienia związanego z faktem odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Organizatorzy poprzez konkurs o tak wymownej tematyce  włączają się obchody ważnego dla Polski  wydarzenia. Jury oceniające prace podziękowało uczniom z całej Polski za bardzo liczny udział w konkursie.  Niezmiernie  cieszy fakt, że dla młodego pokolenia Polaków pojęcia Ojczyzna i patriotyzm nie są pojęciami abstrakcyjnymi i archaicznymi. Gratulujemy Kindze wyobraźni, kreatywności i wrażliwości. Opiekunem uczennicy jest polonistka Grażyna Krolek. 

Galeria - zobacz  Return
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________